lebron james shoespaul smith shoesdior sunglassesmarc jacobs handbagslouboutin shoespandora braceletscheap designer handbagsbandage dressralph lauren polotory burch sale

AB Blåtand
AM Socionomkonsulterna
Ambulansen Stöde
Br. Lundgrens Fastigheter AB
Bygg Akuten
C.S. Dahlbergs Skog AB
Kalles Hydraulservice
Lundgrens Rör AB
Malmströms Reklam & Brodyr
Malmströms Svets & Montage
Mittskog
Måleritjänst
Schakt & Transp. R Andersson
Stöde Bygg
Stöde Närköp
Stöde Rör AB
Stöde sockens Försäkringsbolag
Stödeföretagarna
URM Racing AB
US Farming
Wicksells Bilmek

Startsidan
Forum
Köp & Sälj
Nyheter
Erbjudanden
Tävling

Vad är stöde.nu?
Vill du bli medlem?
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter.


PARTNERS:
Klicka här för att komma till kontorsvaruhuset hemsida
Gravrättsinnehavare sökes
Enligt begravningslagen måste det för varje grav finnas gravrättsinnehavare. Vi kommer att sätta upp skyltar vid de gravar där sådan saknas.
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och säkert skick.

Den gravrättsinnehavare som så önskar har möjlighet att teckna ett skötselavtal med Stöde församling. Om du önskar att få planterat i år är vi tacksamma om du hör av dig senast 1 juni. Här följer prislistan för 2006:GRAVSKÖTSELAVTAL - PRISLISTA 2006

Gravplatsens yta fram till gravrabatten eller gravanordningen om rabatt saknas, ingår i församlingens skötsel av allmänna ytor.

SKÖTSELNIVÅER

Grundskötsel alt. 1 (gravplats med sten, utan rabatt)
* Vårstädning
* Vissnade lösa blommor tas bort
* Enklare riktning av gravsten
* Allmän tillsyn
Årsavgift: 100:-

Grundskötsel alt. 2 (gravplats med sten och rabatt)
* Enligt alt. 1
* Beskärning av växter inom gravplatsen samt
ogräsrensning samt puts av blommor i
gravrabatten
Årsavgift: 240:-

Fullskötsel
* Grundskötsel
* Sommarplantering med växter utvalda av
församlingen
* Jordförbättring i rabatt
* Gödsling och vattning
Årsavgift:
Plantering av 8 blommor: 430:-
Plantering av 10 blommor: 450:-
Plantering av 12 blommor: 475:-
Plantering av 14 blommor: 505:-

Full årsavgift fram tom augusti. Efter 1 september ingen avgift.

AVTALSPARTNER
Det är församlingen som utgör den ena parten. Undertecknandet görs av behörig person enligt angiven delegation. Motpart är gravrättsinnehavaren eller den som fått fullmakt av gravrättsinnehavaren att ingå avtalet.

AVTALSALTERNATIV
Ettårsavtal
Avtalet gäller ett år med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Året utgörs av kalenderåret. Uppsägning skall ske senast 3 månader före avtalstidens utgång.

Treårsavtal
Avtalet gäller för tre kalenderår. Avgiften för hela tiden uppgår till årsavgiften multiplicerad med 3.
Ingen automatisk förlängning utan församlingen underrättar gravrättsinnehavaren i god tid innan avtalet löper ut och presenterar samtidigt vilkoren för att teckna ett nytt avtal.

Avräkningsavtal
Gravrättsinnehavaren betalar in en större summa för årsvis avräkning med respektive års gällande pris. Summan måste överstiga kostnaden för treårsavtalet, men inte mer än för att täcka skötseln under resterande gravrättstid.
För mer information om avräkningsavtal, kontakta pastorsexpeditionen.

AVTALSBLANKETT
Församlingsförbundets standardblankett kan användas och den finns att få på pastorsexpeditionen.

FYLLNADSINBETALNINGAR
Fyllnadsinbetalningar i löpande avtal skall inte kunna göras. Om gravrättsinnehavaren har sådan önskan, skall befintligt avtal avslutas och kvarvarande medel föras över till ett nytt avtal.

VILANDE AVTAL
Alla avtal skrivs för att träda i kraft omedelbart.
Den längsta tid i förväg som kan förekomma är att avtal träffas under hösten för att träda i kraft den 1 januari året därpå. Avgifterna för det året måste dock vara fastställda.

HÄVNING OCH UPPSÄGNING AV AVTALET
Gravrättsägaren får upphäva avtalet om församlingen åsidosätter sina skyldigheter eller om förutsättningarna för avtalet ändras väsentligt. Att gravrättsinnehavaren själv fortsättningsvis vill sköta gravplatsen är ingen grund för hävning.
Församlingen får häva avtalet om gravrättsinnehavaren bryter mot församlingens ordnings och säkerhetsföreskrifter, tex bristfällig dubbning och montering av gravanordningar.
Vidare får församlingen häva avtalet om gravrättsinnehavaren i väsentlig omfattning åsidosätter sina avtalsenliga skyldigheter, tex ej erlägger avgiften inom skälig tid, eller utan att samråda med församlingen utför väsentliga förändringar på gravplatsen.

Uppsägning av avtalet skall normalt göras enligt bestämmelserna i avtalet. Om församlingen ändrar avgiften har gravrättsägaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. En utebliven betalning av avgiftsfakturan innebär att gravrättsinnehavaren sagt upp avtalet med omedelbar verkan.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Rättning av gravsten: 250:-/tim/vaktm
Tvättning av gravsten: 250:-/tim/vaktm
Planteringslåda 30X40 cm inkl nergrävning och planteringsjord: 900:-
Övriga tjänster som vaktmästarna utför: 250:-/tim

Kontakta oss gärna för vidare information.

Kontakta på
Gravrättsinnehavare sökes
Vi arbetar nu med att uppdatera och justera gravrregister och gravskötselavtal.