lebron james shoespaul smith shoesdior sunglassesmarc jacobs handbagslouboutin shoespandora braceletscheap designer handbagsbandage dressralph lauren polotory burch sale

AB Blåtand
AM Socionomkonsulterna
Ambulansen Stöde
Br. Lundgrens Fastigheter AB
Bygg Akuten
C.S. Dahlbergs Skog AB
Kalles Hydraulservice
Lundgrens Rör AB
Malmströms Reklam & Brodyr
Malmströms Svets & Montage
Mittskog
Måleritjänst
Schakt & Transp. R Andersson
Stöde Bygg
Stöde Närköp
Stöde Rör AB
Stöde sockens Försäkringsbolag
Stödeföretagarna
URM Racing AB
US Farming
Wicksells Bilmek

Startsidan
Forum
Köp & Sälj
Nyheter
Erbjudanden
Tävling

Vad är stöde.nu?
Vill du bli medlem?
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter.


PARTNERS:
Klicka här för att komma till kontorsvaruhuset hemsida
AM Socionomkonsulterna
FRÅGA 1: Hur kan ni arbeta som konsulter när JO uttalat sig om att privata bolag inte kan utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning?

FRÅGA 2: Vilka slags uppdrag tar ni på er?


SVAR PÅ FRÅGA 1:
JO har bedömt att hela utredningsarbetet är myndighetsutövning, som inte kan överlåtas på annan är myndigheten. Men eftersom många kommuner har problem att klara utredningsplikten enligt 11 kap 1,2 § SoL, (förutvarande 50 § SoL) på grund av bland annat vakanser och arbetstoppar, har JO anvisat en möjlighet för kommunerna att anlita externa utredare som uppdragstagare.

Följande anför JO sammanfattningsvis (JO 2001/02 s. 252):

Kommunen har däremot möjlighet att anlita uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till myndigheten på ett sådant sätt att de kan anses delta i dess verksamhet. En sådan uppdragstagare förutsätts stå under myndighetens arbetsledning och utföra arbetsuppgifter som normalt ankommer på en anställd. Bestämmelserna i sekretesslagen blir därmed direkt tillämpliga på uppdragstagaren. Vidare gäller förvaltningslagens regelsystem för hans eller hennes arbete och de handlingar som uppdragstagaren upprättar anses ha tillkommit i myndighetens verksamhet och därmed vara allmänna. Även andra grundläggande regler, t.ex. bestämmelserna i brottsbalken om tjänstefelsansvar och i skadeståndslagen om det allmännas skadeståndsansvar blir direkt tillämpliga i förhållande till sådan uppdragstagare eller någon annan som på annan liknande grund deltar i myndighetens verksamhet. Han står även under min tillsyn i den del han utför arbete åt socialnämnden.


För oss är det mycket viktigt och bra att JO har kommit med tydliga anvisningar om hur kommunerna kan använda konsulter i situationer där de snabbt behöver kompetent personal för till exempel en barnavårdsutredning.SVAR PÅ FRÅGA 2:
Det är uppdragsgivaren som skräddarsyr uppdragen åt oss. Oftast har kommunen som behöver hjälp, väldigt många svåra ärenden som behöver tas tag i.

Vi tar gärna på oss så kallade ”krångliga ärenden” för att avlasta ordinarie personal. Eftersom vi har lång erfarenhet av socialt arbete, särskilt med barn, är det ofta barnavårdsutredningar, vårdnadsutredningar och samarbetssamtal vi har jobbat med hittills.